Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni konkurs za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanje

Objavljeno: 24.10.2022. 11:39 Autor: Ministartsvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 116dž i člana 116đ stav 1 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11, 54/16 i 146/21)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

O b j a v l j u j e

J A V N I    K O N K U R S

za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanje

Dokumenta

Obrazac broj 2
Obrazac broj 2
Obrazac broj 2 PRIJAVNI OBRAZAC ZA RASPODJELU SREDSTAVA FONDA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Verzija 1.0 Objavljeno: 24.10.2022. 11:37
Preuzmi docx 25 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?