Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2023. godinu

Objavljeno: 28.02.2023. 13:23 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, broj 39/11 i 37/17) i člana 5 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“, br.64/2018 )

Ministarstvo javne uprave objavljuje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2023. godinu

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje

Obrasci uz Javni konkurs:

- Obrazac Zahtjeva za kofinansiranje 
Obrazac  izjave o nepostojanju višestrukog finansiranja

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 28.02.2023.
Rok za prijavu: 01.12.2023.
Naziv:Javni konkurs
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?