Javni poziv javnosti da se uključi u javnu raspravu o nacrtu Zakona o željeznici

Objavljeno: 22.11.2021. 11:09 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (''Sl.list CG''br. 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O ŽELJEZNICI

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o željeznici.

Javna rasprava će trajati 20 dana od objavljivanja javnog poziva.

Takođe vas ovim putem obavještavamo da će se okrugli sto povodom nacrta Zakona o željeznici održati u  Velikoj sali Privredne komore u petak, 3. decembra  od 12:00 do 15:00 časova.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o željeznici mogu dostaviti Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: milan.bankovic@mki.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo kapitalnih investicija će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva kapitalnih investicija i portalu e-uprave.

U nastavku možete preuzeti:

Program javne rasprave ( Obrazac 3)

Nacrt Zakona o željeznici

RIA obrazac

Primjedbe, predlozi i sugestije ( Obrazac 4 )

Javni poziv za javnu raspravu nacrta Zakona o željeznici

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 22.11.2021.
Rok za prijavu: 11.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?