JAVNI POZIV- NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

Objavljeno: 12.11.2021. 12:22 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

i upućuje

JAVNI POZIV 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

  • Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.
  • Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: nebojsa.mugosa@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?