Javni poziv NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize

Objavljeno: 09.11.2022. 07:01 Autor: Ministarstvo javne uprave

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA KONSULTOVANJE U CILJU PRIPREME SEKTORSKE  ANALIZE

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo javne uprave upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva javne uprave, radi utvrđivanja predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti otvorenosti javne uprave za 2023. godinu. Cilj ovih konsultacija jeste da se sektorska analiza pripremi na što kvalitetniji način kroz sagledavanje dostavljenih komentara, predloga i sugestija.   

Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da komentare i sugestije za unapređenje nacrta sektorske analize dostave na arhivu Ministarstva javne uprave, Rimski trg boj 45, Podgorica.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?