Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza

Objavljeno: 14.12.2021. 09:45

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje

J A V N I      P O Z I V

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast digitalizacija - Nacrt sektorske analize broj: Br: 01-056/21-5112 od 14.12.2021. godine koju možete preuzeti OVDJE.

Pozivaju se predstavnici/e nevladinih organizacija da, najkasnije do 29. decembra 2021. godine, komentare i sugestije za unapređenje nacrta predmetne sektorske analize dostave elektronskim putem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija , na e-mail adresu tamara.popovic@mju.gov.me ili na adresu arhive Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija: Rimski trg 45, 81000 Podgorica.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 14.12.2021.
Rok za prijavu: 29.12.2021.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?