Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Objavljeno: 19.01.2024. 10:56 Autor: Ministarstvo finansija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo finansija objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?