Javni poziv NVO

Objavljeno: 29.02.2024. 08:47 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Sl. list Crne Gore“, br. 119/23),

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

                                                   JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama 

za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini, 

u oblasti zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava

Tekst Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava možete preuzeti na linku javni poziv NVO .

Obrazac za predlaganje predstavnika-ce nevladine organizacije možete preuzeti na linku obrazac .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?