Javni poziv NVO za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast "Pomoć starijim licima"

Objavljeno: 18.05.2023. 11:28 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE  za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 18. maja do 02. juna 2023. godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, (sa naznakom "Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA – POMOĆ STARIJIM LICIMA"), kao i elektronskim putem na e-mail: biljana.vucetic@mrs.gov.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Biljana Vučetić.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast pomoć starijim licima.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?