Javni poziv NVO za konsultacije - Sektorska analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa za oblast zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 16.05.2022. 08:27 Autor: MUP

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

Javni poziv

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava.

Predstavnici/predstavnice nevladinih organizacija mogu svoje komentare na nacrt Sektorske analize za oblast zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova elektronskim putem na e-mail adresu: antitrafiking@t-com.me najkasnije do 27. maja, 2022. godine.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?