Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije - Rodna ravnopravnost

Objavljeno: 03.03.2023. 12:15 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija 2023. godini, ("Službeni list Crne Gore", br. 151/22 od 30.12. 2022. godine)) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

  nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti – rodna ravnopravnost

Obrazac možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 03.03.2023.
Rok za prijavu: 13.03.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?