Javni poziv za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2021. godinu.

Objavljeno: 21.07.2021. 09:24 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2021. godinu.

Investicije koje se podržavaju odnose se na podizanje novih zasada nabavkom sertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja (smilja, matičnjaka, lavande, pelina, itd.), kao i na nabavku opreme za modernizaciju primarne proizvodnje tj. nabavku sistema za navodnjavanje “kap po kap”.

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registru poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške.

Minimalna površina zasada u zasnivanju je 0,3 ha. Investicija se mora započeti i realizovati u 2021. godini. Podržava se nabavka isključivo novih materijala i opreme.

Minimalna visina investicije je 500,00€. Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000€ uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 5.000€. Pored iznosa podrške od 50% još dodatnih 10%, odnosno ukupno 60% podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni podnosioci zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku, izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna 2020. godine, po osnovu upisa u ovaj registar.

Nakon završetka investicije, proizvođači Ministarstvu dostavljaju Zahtjev za odobravanje podrške sa pratećom dokumentacijom. U zavisnosti od vrste investicije, dostavljaju se potrebna dokumenta: fotokopija lične karte, posjedovni list, dokaz o kupljenoj i plaćenoj opremi i sadnom materijalu i Sertifikat o priznavanju sadnog materijala izdat od strane Uprave za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove, itd.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje podrške je 1. novembar 2021. godine.

Uzgajivačima ljekovitog i aromatičnog bilja na raspolaganju i druge mjere podrške

Osim podrške koju mogu ostvariti kroz ovaj Javni poziv, uzgajivačima višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja na raspolaganju je bespovratna podrška po hektaru kroz program direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, podrška za izgradnju bunara i bistijerni, nabavku mehanizacije i drugi.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom možete dobiti u Direktoratu za ruralni razvoj i Direkciji za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, i  putem telefona: 020-482-176.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 01.11.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2021. godinu.
Tip:javni
Ukupna sredstva40.000,00
Iznos pojedinačne podrške:500,00-10.000,00
Namijenjeno za:poljoprivredna gazdinstva koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih ga najkasnije do trenutka podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške
Može biti investirano u:Podizanje novih zasada nabavkom sertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja;Kupovina sistema za navodnjavanje “kap po kap”.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?