Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa

Objavljeno: 21.07.2021. 10:54 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu čl. 3 i 4 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/21), program 5. Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjera 5.1. Jačanje profesionalne ribolovne flote, budžetska linija 5.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa .

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-270.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 01.11.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa
Tip:javni
Ukupna sredstva40.000,00
Iznos pojedinačne podrške:10.000,00
Namijenjeno za:privredno društvo ili preduzetnik koji ispunjava sledeće uslove: da je nosilac važeće dozvole za obavljanje velikog privrednog ribolova, koja je izdata od strane MPŠV i da je ribolovni plovni objekat koji je predmet investicije upisan u Registar ribolovnih plovnih objekata CG kao plovni objekat za upotrebu ribolovnog alata za ulov pelagičnih resursa.
Može biti investirano u:Rekonstrukciju ribolovnog plovnog objekta; zamjenu, opravku ili generalnu opravku motora; nabavku opreme za ribolov i plovidbu; nabavku opreme za održavanje i čuvanje ribe i drugih morskih organizama na ribolovnom plovnom objektu i nabavku sigurnosne opreme na ribolovnom plovnom objektu.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?