Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m dužine

Objavljeno: 21.07.2021. 11:07 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu čl. 3 i 4 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/21), program 5. Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjera 5.1. Jačanje profesionalne ribolovne flote, budžetska linija 5.1.3. Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu (plovila do 10 m preko svega LOA), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m dužine.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-270.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 01.11.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za modernizaciju profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m dužine
Tip:javni
Ukupna sredstva150.000,00
Iznos pojedinačne podrške:6.500,00
Namijenjeno za:privredno društvo ili preduzetnik :koji ispunjava sledeće uslove: da je nosilac važeće dozvole za obavljanje malog privrednog ribolova, koja je izdata od strane MPŠV i da je ribolovni plovni objekat, koji je predmet nabavke, rekonstrukcije, opremanja ili zamjene upisan u Registar ribolovnih plovnih objekata CG.
Može biti investirano u:rekonstrukciju ili zamjenu ribolovnog plovnog objekta dužine do 10 m; zamjenu, opravku ili generalnu opravku motora;nabavku opreme za ribolov i plovidbu i nabavka sigurnosne opreme na ribolovnom plovnom objektu.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?