Javni poziv za imenovanje predstavnika medija povodom Medijske strategije Crne Gore 2021-2025.

Objavljeno: 02.09.2021. 11:48 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA SVIH MEDIJA U CRNOJ GORI KOJI ĆE UČESTVOVATI NA ONLINE SASTANCIMA, KOJI ĆE SE ODRŽAVATI JEDNOM MJESEČNO, TOKOM IZRADE MEDIJSKE STRATEGIJE CRNE GORE 2021-2025.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje

JAVNI POZIV

svim medijima registrovanim u Crnoj Gori, u skladu sa važećim medijskim zakonima, da imenuju po jednog predstavnika koji će učestvovati na online sastancima, koji će se održavati jednom mjesečno, tokom izrade Medijske strategije Crne Gore 2021-2025.

Strategijom unapređenja oblasti medija 2021-2025. će se definisati dalji pravci unapređenja oblasti medija, oblasti i ciljevi reforme, indikatori uspjeha, način praćenja i sprovođenja Strategije, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za proces reforme ove oblasti za navedeni period.

Akcionim planom za period 2021-2022. će se definisati aktivnosti, nadležne institucije, rokovi, indikatori, kao i potrebna budžetska sredstva, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje Strategije.

Zbog nepostojanja procesa kojima bi se omogućio izbor predstavnika medija u radna tijela kao i zbog činjenice da COVID-19 nameće ograničenja fizičkog prisustva Ministarstvo je nastojalo da omogući svim medijima koji su zainteresovani da učestvuju u izradi Strategije.

Predviđen rok za dostavljanje imena predloženih predstavnika kao i njihovih CV-jeva do 10. septembra 2021. godine.

Podaci se dostavljaju elektronski na e-mail adrese: marko.popovic@mju.gov.me i vukasin.pudar@mju.gov.me.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 020 231 196.


Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 02.09.2021.
Rok za prijavu: 10.09.2021.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?