Javni poziv za izbor članova Etičkog komiteta

Objavljeno: 01.02.2021. 10:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U cilju konsultovanja najšire javnosti i demokratskog konstituisanja Etičkog komiteta, a u skladu sa članom 13 stav 3 Zakona o akademskom integritetu („Službeni list Crne Gore”, broj 17/19), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor člana/ice Etičkog komiteta

 • Etički komitet obavlja poslove na očuvanju, unapređenju, zaštiti i promociji akademskog integriteta i prevenciji svih oblika kršenja akademskog integriteta.
 • Etički komitet ima sedam članova koji su istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.
 • Etički komitet imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na period od četiri godine na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.
 • Za člana/icu Etičkog komiteta može biti izabrano lice koje ima:
 • crnogorsko državljanstvo;
 • akademsko, odnosno naučno zvanje;
 • radno iskustvo u određenoj naučnoj oblasti;
 • nagrade/priznanja/dostignuća u oblasti svoje ekspertize;
 • članstva u relevantnim tijelima iz oblasti visokog obrazovanja i nauke;
 • po pravilu, znanje engleskog i ostalih stranih jezika.
 • Etički komitet: donosi i prati primjenu Etičke povelje; promoviše načela akademskog integriteta; odlučuje po prijedlogu za utvrđivanja kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore; daje mišljenje o propisima i inicijativama koje se tiču akademske etike; podnosi Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.
 • Rok i način dostavljanja prijedloga:
 • Rok za dostavljanje prijedloga za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Prijedloge treba dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta putem pošte na adresu:
 • Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
 • Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
 • ili elektronski na e-mail adresu: branka.nikcevic@mpnks.gov.me

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za člana/icu Etičkog komiteta.


Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 01.02.2021.
Rok za prijavu: 15.02.2021.
Naziv:Visoko obrazovanje
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?