Ministarstvo preduzetništva i turizma Rumunije objavilo konkurs za dodjelu 40 stipendija

Objavljeno: 06.05.2022. 07:30 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Ministarstvo preduzetništva i turizma Rumunije objavilo konkurs za dodjelu više od 40 stipendija stranim državljanima koji žele da studiraju u Rumuniji počevši od akademske 2022/2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je od 1. maja do 31. jula 2022. godine.

Prijave se podnose elektronskim putem samo na sljedeću e-mail adresu: burse2022@dce.gov.ro

Rezultati pretpristupne selekcije će biti objavljeni nakon 1. septembra 2022. godine. Konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeće komisija Ministarstva obrazovanja Rumunije, nakon čega će izabrani kandidati dobiti potvrde o prihvatanju na studije u Rumuniji, do početka akademske 2022/2023. godine.

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Link sa detaljnim informacijama o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave je:

http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini/

Prijavna dokumentacija treba da sadrži:

 • Pismo preporuke (od strane predstavnika rumunskog Ministarstva preduzetništva i turizma ili od strane šefa diplomatske misije Rumunije u zemlji kandidata)
 • Popunjen prijavni obrazac za stipendiju u Rumuniji (Anex 1)
 • Popunjen prijavni obrazac za stipendiju u Rumuniji (Anex 2)
 • Fotokopija dobijenih diploma (diploma srednje škole ili njen ekvivalent, bečelor diploma, master diploma, doktorska diploma), kao i njihov ovjeren prevod na rumunski, engleski ili francuski jezik
 • Prepisi ocjena, izdati od strane zvanično priznate ustanove u zemlji, u fotokopiji i ovjerenom prevodu na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 • Izjava kandidata da nije koristio stipendiju Vlade Rumunije za sadašnji akademski nivo u ranijem periodu
 • Kopija prve tri strane pasoša
 • Ovjereni prevod kopije lične karte
 • Ljekarsko uvjerenje na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 • Curriculum Vitae na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 • Dvije nedavne fotografije (tipa za pasoš)
 •  Ostala dokumenta na zahtjev Ministarstva obrazovanja Rumunije

Prijavni obrasci (Anex 1, 2 i 3) kao i detalji o prijavnoj proceduri mogu se preuzeti i u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?