Javni poziv za izbor predavača/trenera na projektu “Promocija rada omladinskih servisa u Crnoj Gori”

Objavljeno: 25.11.2021. 12:00 Autor: Uprava za spot i mlade

Uprava za sport i mlade, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje: 

JAVNI POZIV

za izbor predavača/trenera

na projektu “Promocija rada omladinskih servisa u Crnoj Gori”

Objavljuje se javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja iz oblasti omladinske politike i vještine potrebne predavaču/treneru, da se prijave za učešće u postupku izbora predavača/trenera na projektu “Promocija rada omladinskih servisa u Crnoj Gori” koji sprovodi Uprava za sport i mlade.

Teme: Omladinska politika, Omladinski servisi u Crnoj Gori, Omladinske organizacije u Crnoj Gori, krovna organizacija za mlade, vršnjačka edukacija, omladinski rad, umrežavanje i aktivizam, socio-emocionalne kompetencije mladih

USLOVI ZA PRIJAVU: 
- visoko obrazovanje, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, osnovne, master ili doktorske studije u odgovarajućoj naučnoj oblasti;
- relevantno radno iskustvo u trajanju od najmanje 2 godine;
- dodatno stručno obrazovanje i usavršavanje;
- predavačko iskustvo iz relevantne oblasti;

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- biografija;
- dokaz o stečenom obrazovanju;
- potvrda o relevantnom radnom iskustvu;
- kopije sertifikata i akata o sticanju stručnih reference.


NAČIN IZBORA:

Na projektu “Promocija rada omladinskih servisa” planirano je angažovanje dva lica u svojstvu predavača/trenera.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na intervju i nakon donošenja odluke o izboru angažovani kao predavači i treneri na projektu “Promocija rada omladinskih servisa”

ROK I NAČIN PRIJAVE:
Rok za prijavu: od 25. novembra do 06. decembra 2021. godine.
Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu: ums@ums.gov.me ili na arhivu Uprave za sport i mlade na adresu ul. Svetlane Kane Radević br 3, 81000  Podgorica

KONTAKT OSOBA:

Snežana Ivanović, Odsjek za mlade, Uprava za sport i mlade;

Kontakt tel: 068 825 810;

E-mail: snezana.ivanovic@ums.gov.me

Ovaj poziv objaviće se na portal eUprave, zvaničnoj internet stranici Uprave za sport i mlade i oglasnoj tabli Uprave za sport i mlade.

 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Uprava za sport i mlade
Objavljen: 25.11.2021.
Rok za prijavu: 05.12.2022.
Naziv:JAVNI POZIV za izbor predavača/trenera na projektu “Promocija rada omladinskih servisa u Crnoj Gori”
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?