Javni poziv: Utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa u oblasti sporta za 2021. godinu

Objavljeno: 28.04.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11, 037/17) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti za konsultacije u cilju utvrđivanja predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini u oblasti sporta za 2021. godinu.

Predstavnici zaineteresovane javnosti svoje predloge, sugestije i komentare na Nacrt sektorske analize za oblast sporta mogu dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na e-mail: kabinet@mpnks.gov.me ili u pisanom obliku na adresu: ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica, najkasnije do četvrtka, 13. maja 2021. godine.


Nacrt sektorske analize za oblast sporta možete preuzeti ovdje:


Sektorska analiza

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?