JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

Objavljeno: 13.09.2021. 13:51 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U nastavku možete preuzeti tekst javnog poziva za oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta i društvene brige o djeci i mladima, kao i obrazac za prijavu.    

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?