Javni poziv za konsultacije zainteresovanim NVO u cilju pripreme Sektorskih analiza

Objavljeno: 04.04.2022. 11:47 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacija u cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2023.godini, i to u sljedećim oblastima:

  • Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
  • Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju;
  • Zaštita životne sredine u saobraćaju;
  • Energetika i energetska efikasnost.

Javne konsultacije će se vršiti putem e-maila, i to 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 19.04.2022. godine u 15h.

Sugestije i komentare za oblasti:

  • Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
  • Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju;
  • Zaštita životne sredine u saobraćaju;

dostaviti na e-mail adresu: edisa.visnjic@mki.gov.me

Sugestije i komentare za oblast:

  • Energetika i energetska efikasnost.

dostaviti na e-mail adresu: velibor.sinanovic@ee-me.org

 Sektorske analize možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 04.04.2022.
Rok za prijavu: 19.04.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?