Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori

Objavljeno: 26.10.2021. 11:54

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI O IZRADI

NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI


Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne i lokalne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika.

Partnerstvo za otvorenu upravu čine 78 zemalja i 76 lokalnih samouprava, koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Zajedno su kreirali preko 4000 reformi javnih uprava, od kojih je značajan dio pokazao veliki uticaj.

Crna Gora se ovoj globalnoj inicijativi pridružila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala Deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Ključne teme kojima se bave članice inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu su: antikorupcija, kreiranje politika u saradnji sa potrebama građana, digitalna uprava, otvoreno pravosuđe, građanski aktivizam i širenje građanskog prostora, rodna ravnopravnost i inkluzivnost. Cilj je kroz međusektorsku saradnju dostići nove nivoe otvorenosti javne uprave.

U cilju pripreme novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori (NAP) pozivamo sve zainteresovane organe, organizacije, udruženja i građane da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave na e-mail adresu: marija.jankovic@mju.gov.me do 20. novembra 2021. godine.

Nakon isteka perioda realizacije prethodnog Nacionanog akcionog plana 2018-2020, potrebno je pripremiti novi, sa posebnim osvrtom na oblasti transparentnosti i odgovornosti javne uprave, inovacija, digitalizacije, borbe protiv korupcije, participativne demokratije.

Konsultativni postupak je prilika da se afirmišu nove ideje i predlozi  oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i dogovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

Nakon završenog konsultovanja biće objavljen izvještaj na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave, te će isti biti dostavljen i učesnicima konsultacija.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultacija: Marija Janković, kontakt osoba za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori. Za pitanja u vezi Javnog poziva možete pisati na marija.jankovic@mju.gov.me .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?