Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Operativnom timu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori

Objavljeno: 06.06.2022. 09:45 Autor: Ministarstvo javne uprave

Saradnja civilnog društva i javne uprave je ključna za uspjeh inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u daljem tekstu: (POU).

Države članice inicijative imaju obavezu ko-kreiranja nacionalnih akcionih planova, uz proaktivan i široko inkluzivan postupak saradnje sa građanima i civilnim društvom.

Države članice takođe imaju obavezu identifikovanja foruma (Multi-stakeholder forum) za redovne konsultacije i razmatranje realizacije inicijative POU, odnosno nacionalnih akcionih planova.

U Crnoj Gori kao pomenuti forum bio je prepoznat Operativni tim, formiran u skladu sa Odlukom o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18) i Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list Crne Gore, broj 93/2021”). 

Mandat ovog tijela ističe 29. juna 2022. godine.

U susret  pripremi novog Nacionalnog akcionog plana za period 2022- 2024. Ministarstvo pokreće konusltacije o sastavu i ulozi OT, sa ciljem da se poboljša strukturirano okruženje za povećano učešće zainteresovanih strana i intenzivniju saradnju između javne uprave i civilnog društva u okviru POU inicijative.

Na osnovu ishoda ovih konsultacija, Ministarstvo će pripremiti predlog nove Odluke o Operativnom timu za sprovođenje inicijative POU u Crnoj Gori.

Za davanje komentara i predloga, zainteresovani učesnici konsultacija mogu koristiti postojeći model odluke i/ili drugu formu po svom izboru.

Na linku https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2016/09/Multistakeholder-Forum-Executive-Summary.pdf možete pogledati priručnik Dizajn i upravljanje POU multi-stakeholder foruma.

Za sva pitanja u vezi ovog poziva možete pisati na e mail: marija.jankovic@mju.gov.me

Poziv je otvoren do 27. juna  2022. godine, nakon  čega će biti objavljen i izvještaj o sprovedenim konsultacijama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?