Javni poziv za obavljanje službenih kontrola – pregledi kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem)

Objavljeno: 03.04.2024. 12:27 Autor: UBHVFP

Na osnovu člana 138d stav 1 Zakona o veterinarstvu (“Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15, 57/15, 52/16 i 43/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove raspisuje 

JAVNI POZIV

za obavljanje službenih kontrola – pregledi kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem).

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Objavljen: 04.04.2024.
Rok za prijavu: 15.04.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?