Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Objavljeno: 18.04.2024. 07:20 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru 

koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Kodeks policijske etike („Službeni list Crne Gore“, broj 87/21), koji je stupio na snagu 14. 08. 2021. godine.  

Kako je propisano u članu 30 Zakona o unutrašnjim posłovima („Službeni list Crne Gore“, broj 70/21), Etički odbor ima sedam članova, i to:

-    dva predstavnika iz reda policijskih službenika, od kojih je najmanje jedan sa najvišim policijskim zvanjem, koje predlaže direktor Policije; 

-    jednog predstavnika sindikata zaposlenih u Policiji; 

-    dva predstavnika Ministarstva, i

-    dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom Policije.

Pozivaju se nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast zaštite ljudskih prava, u vezi sa radom Policije da predlože kandidata/kinju za člana/icu Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Ovaj javni poziv se objavljuje za predlaganje jednog/e (1) predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru.

Tekst Javnog poziva i Obrazac za prijavu možete pronaći u prilogu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?