Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO

Objavljeno: 28.12.2023. 09:48 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl.list CG", br.41/18),

  Ministarstvo unutrašnjih poslova

objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 2024-2027, s Akcionim planom za period 2024-2025.g. koji možete preuzeti na linku javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO

Obrazac je dostupan na linku obrazac 2

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?