Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Objavljeno: 29.03.2023. 07:28 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?