JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O PREKURSORIMA EKSPLOZIVA

Objavljeno: 10.11.2023. 11:47 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O PREKURSORIMA EKSPLOZIVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova planira izradu Zakona o prekursorima eksploziva, kako bi se spriječila izrada eksploziva od stvari koje se koriste za legalne namjene, odnosno kako bi predmetna oblast dobila normativni okvir, u skladu sa EU propisima. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?