Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Objavljeno: 06.10.2023. 11:11 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21, 115/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE CRNE GORE SA DRUGE STRANE ZA 2024. GODINU.

Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 09. oktobra 2023. godine do 01. novembra 2023. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?