Javni poziv za vršioce dužnosti

Objavljeno: 17.06.2021. 07:01 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija
Sadržaj:
Naša vizija i misijaOsnovni princip rada - stvaranje i poštovanje kulture različitostiKoja su naša polja djelovanja i učinka?Vrijednosti našeg tima i ko su lideri i liderke koji su nam potrebni?O otvorenim pozicijama za vršioce dužnostiRok i način prijaveProces evaluacija i angažovanja

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisalo je Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je objavilo je danas, 17. juna 2021. godine, Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata.

Naša vizija i misija

Vizija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija je Crna Gora koja ima razvijene organizacione, ljudske, stručne kapacitete i zakonodavni okvir koji obezbjeđuju povjerenje građana u njenu javnu upravu, kroz unapređenje transparentnosti, sprovođenje mjera za jačanje i inovaciju javnih usluga i zaštitničkog medijskog okvira.

Misija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija su agilna javna uprava, optimizovane javne usluge i snažne medijske slobode koje ispunjavaju viziju Ministarstva i obaveze kroz proces integracija u Evropsku uniju.

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija vjerujemo da smo svi mi stvaraoci iskustva usluga za građane. Uvodimo nove pristupe, principe i politike kako bismo svim našim građanima i građankama isporučili usluge na inovativan, transparentan, inkluzivan, agilan i efikasan način. Naš cilj, a posebna obaveza prema građanima i građankama Crne Gore je moderna, pristupačna, jednostavna javna uprava 21. vijeka. Naš strateški cilj je stvaranje javne uprave koja će graditi kulturu empatije, jednakosti, pristupačnosti, inkluzivnosti, transparentnosti i otvorenosti. 

Osnovni princip rada - stvaranje i poštovanje kulture različitosti

Naš strateški imperativ je da gradimo kulturu različitosti i jednakih mogućnosti. Zalažemo se da naši državni službenici predstavljaju građane koje služimo, bez obzira na pol, starost, vjersku pripadnost, rodni identitet, seksualne, političke ili bilo koje druge pripadnosti, bilo koje vrste invaliditeta ili drugih faktora koji se ne zasnivaju na zaslugama i ostvarenim rezultatima. Želja nam je da snažno podstaknemo sve, a posebno žene, pripadnike manjinskih grupa i lica sa invaliditetom da se prijave na javne pozive za pozicije za koje smatraju da svojim obrazovanjem, radnim iskustvom, ekspertizom i vještinama ispunjavaju propisane uslove.

Ukoliko ste već zaposleni u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, a smatrate da imate ekspertizu, kompetencije i vještine za obavljanje posla sa većim stepenom odgovornosti – osnažujemo vas da se prijavite na konkurs.

Koja su naša polja djelovanja i učinka?

Prepoznali smo tri oblasti na koje treba da se fokusiramo kako bismo omogućili da se javna uprava gradi na pravi način i da radi zajedno sa građanima/kama i za građane/ke:

 1. Javne politike i zakonski okvir – prilagođavamo i mijenjamo način kreiranja javnih politika i zakona, kao i javnih usluga kako bi omogućili da one budu u potpunosti usmjerene na građane i privredu.
 2. Procesi, prakse i kultura – obezbjeđujemo modernizaciju javne uprave kroz optimizaciju unutrašnjih procesa i podsticajnih praksi, uvodimo pristupe koji u fokusu imaju identifikovanje problema, dizajniranje rješenja za potrebe građana, a koji istovremenu utiču na promjenu svijesti i kulture u javnoj upravi.
 3. Usluge u javnoj upravi – radimo na transformaciji proizvoda i usluga kako bi oni bili brži, jednostavniji, pristupačniji i funkcionalniji za građane i privredu.

Vrijednosti našeg tima i ko su lideri i liderke koji su nam potrebni?

Potrebni su nam ljudi koji posjeduju sljedeće kvalitete i vrijednosti:

 • Empatiju, skromnost i odgovornost, kao najbitnije vrijednosti našeg tima, koje su jednako važne kao i stručnost u određenoj disciplini;
 • Timski rad i inkluzivnost, jer su nam potrebni ljudi koji mogu lako da rade u tim, i njeguju raznolikost perspektiva je ono što čini tim snažnijim;
 • Svestranost u radu i u životu, jer različite perspektive i posvećenost zajednici prave razliku;
 • Liderstvo bez obzira na kojoj poziciji ili nivou hijerarhije se nalazili. Rezultat je ono što nam je bitno. Proaktivnost, nezavisnost u radu i ambicija su neke od karakteristika budućih lidera; 
 • Inovativnost kao i spremnost za primjenu agilnih principa u radu;
 • Fleksibilnost i adaptibilnost kao sposobnost zaposlenih da se prilagođavanju različitim situacijama i poslovnim okruženjima;
 • Kreativnost, dizajnersko razmišljanje i spremnost na promjene jer želimo da mijenjamo politike i usluge koje pružamo i kreiramo, sa građanima i za građane;
 • Komunikacione i organizacione vještine, jer su nam ove vještine od vitalnog značaja za uspješno funkcionisanje tima;
 • Orjentisanost na rezultate kroz jasnu strategiju, indikatore uspjeha i prioritete u radu;
 • Kontinuiranu usmjerenost na korisnike – posvećenost u pomaganju timovima u isporuci proizvoda i usluga usmjerenih na korisnike.

O otvorenim pozicijama za vršioce dužnosti

Ministarstvo javne uprave digitalnog društva i medija poziva sve zainteresovane građane/ke, koji ispunjavaju propisane uslove za radno mjesto visokog rukovodnog kadra da se prijave na Javni poziv i svojim radnim iskustvom, znanjem, obrazovanjem i stručnošću iz određenih oblasti daju svoj doprinos razvoju javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Poziv je otvoren za sljedeće pozicije:

 1. V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za inovacije, inkluzivnost i otvorenost javne uprave;          
 2. V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave;
 3. V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za infrastrukturu i informacionu bezbjednost;
 4. V.D. generalnog diretora/ice Direktorata za digitalizaciju i e-Servise;
 5. V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za medije;
 6. V.D. sekretara/ke Ministarstva.

U Javnom pozivu navedene su djelatnosti svih direktorata posebno, kao i uslovi koje je potrebno da potencijalni kandidati ispunjavaju, ukoliko žele da se prijave.

Rok i način prijave

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se biografija / CV kandidata.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 17.06.2021. do 01.07.2021. godine, putem online forme na www.gov.me sajtu. 

Proces evaluacija i angažovanja

 1. Naš tim će pažljivo evaluirati sve pristigle prijave. Kontaktiraćemo sa onim kandidatima/kinjama kod kojih prepoznamo potencijal, kao i poklapanje iskustva i vještina kandidata sa aktuelnim potrebama našeg Ministarstva i obavijestiti ih o narednim koracima u procesu selekcije.
 2. Pregled prijava vršiće Komisija u čijem sastavu su članovi sa iskustvom u poslovima rukovođenja i upravljanju ljudskim resursima. Komisija, nakon pregleda prijava, evaluacija i ocjene svake prijave, sastaviće listu kandidata koji će biti pozvani na intervju. Želimo da Vas bolje upoznamo, predstavimo nas i naše ideje, kao i da čujemo Vašu viziju, planove i očekivanja.

Gradimo tim sa širokim spektrom iskustava za modernizaciju javne uprave, unapređenje javnih politika i digitalizaciju servisa koje razvija Vlada. Prijavite se i dajte doprinos stvaranju pristupačne, inkluzivne i otvorene javne uprave!

U nastavku možete pogledati opise poslova pojedinačnih direktorata.

Prijavite se ovdje.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 17.06.2021.
Rok za prijavu: 01.07.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?