Javni registri i javne evidencije

  • djelovodnik,
  • upisnik za evidenciju zahtjeva za Slobodan pristup informacijama,
  • evidencija pečata i žigova i
  • zapisnici o kontroli arhivske građe, izlučivanju i primopredaji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?