Jelena Maraš

šefica kabineta u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Jelena Maraš je rođena 18.1.1982.godine u Titogradu , gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer međunarodni odnosi i diplomatija, trenutno je magistrant i radi na prijavi magistarske teze (tema Spoljna politika Norveške u novom svjetskom poretku – soft power). Završila je veliki broj domaćih i stranih obuka i seminara: Međunarodna škola žurnalistike u Bratislavi – 2009. godina; kurs ruskog jezika u Institutu za učenje ruskog jezika Aleksandar Puškin u Moskvi (diploma b2.2) – 2010. godina;Regionalna škola međunarodnog humanitarnog prava u Beogradu – 2011. godina; seminare u oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Norveške u Briselu, Hagu, Ženevi i Beču; brojne seminare i kurseve u Upravi za kadrove, na Policijskoj akademiji i u organizaciji međunarodnih partnera u oblasti ljudskih resursa i bezbjednosti.

Karijera

Od 2000-2013.godina bavila se novinarstvom - izvještavanjem i analizom ekonomskih i političkih prilika  u više domaćih štampanih medija. Od 2013. godine pokrivala je više pozicija u MUP-u (samostalna savjetnica za upravljenje ljudskim resursima) i Upravi policije (viša policijska savjetnica u Odjeljenju za analitiku i unapređenje rada policije), obavljala je poslove sekretarke Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, od 2016. do 2021.godine, u Vladi izbornog povjerenja 2016. godine  obavljala je poslove u Kabinetu ministra. Od decembra 2020. godine je na poziciji šefice kabineta ministra unutrašnjih poslova.

Govori engleski i ruski jezik.

Kontakt

Jelena Maraš

šefica kabineta
Telefon:
+382 20 224 504