Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Kampanja za upis u vrtiće, osnovne i srednje škole djece RE populacije

Objavljeno: 31.03.2022. 10:29 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i ove godine, u saradnji sa Zavodom za školstvo, Ministarstvom pravde, ljudskih  manjinskih prava, Nacionalnim romskim savjetom i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima pripadnika romske i egipćanske zajednice, od 22. do 28. marta promovisalo je upis u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, prvi razred osnovne škole i srednje škole u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Tivtu.

Kampanja za upis u vrtiće, osnovne i srednje škole djece RE populacijeOve četiri opštine posjetio je tim sastavljen od predstavnika navedenih institucija i nevladinih organizacija koji su razgovarali s roditeljima i djecom doraslom za upis u predškolsko vaspitanje i u prvi razred osnovne škole, sa ciljem da im se ukaže na obavezu i značaj osnovnog obrazovanja. Oni su takođe, razgovarali i sa učenicima devetog razreda osnovne škole kako bi ih podstakli na upis u srednje škole. Ideja kampanje je podizanje svijesti roditelja o važnosti njihove podrške djeci na putu obrazovanja.

Promocija je počela 22. marta u Podgorici u prostorijama JPU “Đina Vrbica” u Vrelima, za upis RE djece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje i u prvi razred osnovne škole, dok istog dana u JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ razgovarali smo sa učenicima/cama devetog razreda podgoričkih osnovnih škola koji žele da nastave srednje obrazovanje.

Kampanja za upis u vrtiće, osnovne i srednje škole djece RE populacije

U Nikšiću promocija je održana 23. marta u JU OŠ „Mileva Lajović-Lalatović“. Roditeljima su podijeljeni informativni flajeri koji nude sve neophodne informacije o postupku upisa djece u prvi razred, kao i opis svih roditeljskih aktivnosti koje prethode upisu djece. Flajeri su štampani na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku. U istoj školi organizovana je kampanja za učenike/ce devetog razreda koji žele da upišu srednju školu.

Takođe, roditelji su upoznati s mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo prosvjete zajedno s partnerima preduzima za povećanje stope upisa romske djece u školu, kao i s mjerama podrške u obrazovanju.

Promocija upisa u vrtić i osnovnu školu je održana i u Beranama 25. marta, u naselju Riversajd, a nešto kasnije u JU OŠ „ Radomir Mitrović“ organizovana je kampanja sa učenicima devetog razreda o upisu u srednju školu.

U Tivtu  je 28. marta održana kampanja  za upis u predškolsko obrazovanje i u prvi razred osnovne škole u JU OŠ “Drago Milović”, dok u istoj školi kampanja je organizovana za učenike/ce devetog razreda.

Promocija upisa jedna je od aktivnosti koje su predviđene Strategijom socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. kao jednu od mjera koje se preduzimaju radi poboljšanja obrazovnih postignuća,

Tokom kampanje roditeljima su predočeni napori koje država preduzima u cilju inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Ta podrška se ogleda ne samo u dodjeljivanju besplatnih udžbenika, već i obezbjeđen prevoz u Podgorici, Nikšiću, Beranama i na Cetinju, dodijela stipendija za učenika/ce srednjih škola, kao i za studente/kinje.

Tim koji je razgovarao s roditeljima izrazio je zadovoljstvo brojnošću roditelja koji su prisustvovali kampanji u sve četiri opštine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?