Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ko-kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori

Objavljeno: 06.12.2021. 11:14

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) organizuje niz sastanaka sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja obaveza za naredni ciklus sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Crnoj Gori i kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana (NAP).

Proces konsultacija u izradi NAP-a sprovedi se u skladu sa standardima koje je propisao Sekretarijat POU-a u odnosu na:

 • dijeljenje relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima,
 • kreiranje prostora za dijalog i saradnju i
 • osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju prethodno usaglašenih obavezaŽelimo da u saradnji sa vama kreiramo ovu javnu politiku.

  Prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih subjekata biće razmatrani sa fokusom na identifikovanje obaveza i procjeni njihove praktično-političke sprovodivosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa.

  Održavanje online sastanaka je prilika da se afirmišu nove ideje i predlozi  oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i odgovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

  Ukoliko želite da budete ko-kreator u procesu konsultacija i/ili imate pitanja u vezi ovog postupka pište nam putem e-maila: marija.jankovic@mju.gov.me i sbiljarska@ndi.org .

  Partnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se ovoj inicijativi pridružila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala Deklaraciju o otvorenoj Vladi.

  Partnerstvo za otvorenu upravu čine 78 zemalja i 76 lokalnih samouprava, koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Zajedno su kreirali preko 4000 reformi javnih uprava, od kojih je značajan dio pokazao veliki uticaj.

  Ključne teme kojima se bave članice inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu su: antikorupcija, kreiranje politika u saradnji sa potrebama građana, digitalna uprava, otvoreno pravosuđe, građanski aktivizam i širenje građanskog prostora, rodna ravnopravnost i inkluzivnost. Cilj je kroz međusektorsku saradnju dostići nove nivoe otvorenosti javne uprave.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?