KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU UČENICIMA/UČENICAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE

Objavljeno: 09.08.2021. 12:41 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu s mjerom broj 5.8. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. za 2021/2022. školsku godinu, u cilju povećanja upisa romske i egipćanske djece u srednje škole, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje

 KONKURS

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

UČENICIMA/UČENICAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE 

ZAJEDNICE KOJI REDOVNO POHAĐAJU TROGODIŠNJU ILI ČETVOROGODIŠNJU SREDNJU ŠKOLU 

Ministarstvo prosvjete će u skladu s uslovima Konkursa dodijeliti stipendije učenicima/učenicama romske i egipćanske zajednice koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu u Crnoj Gori.

POTREBNA DOKUMENTA 

Za učenike/učenice koji žele da se prijave na Konkurs za stipendiranje potrebno je da sekretar/sekretarka u školi koju pohađaju dostavi sljedeća dokumenta na adresu navedenu na kraju teksta Konkursa:

  • prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta)
  • ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu (za učenike/učenice koji prvi put upisuju srednju školu ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom IX razredu osnovne škole)
  • potvrdu da je redovan učenik/učenica (izdaje škola)
  • kopiju biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih

potpisanu izjavu učenika/učenice ili roditelja/staratelja da je isti pripadnik romske ili egipćanske zajednice (u slobodnoj formi)

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/učenice pripadnici romske i egipćanske zajednice koji pohađaju srednju školu.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju učenici/učenice koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da nijesu korisnici/korisnice stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje dodjeljuju organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici Budžeta Crne Gore; 

da su u tekućoj školskoj godini upisani kao redovni učenici/učenice I (prvog), II (dugog), III (trećeg) ili IV (četvrtog) razreda srednje škole (gimnazija, stručne ili mješovite škole) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju bez obzira na opštu srednju ocjenu;  

da iz vladanja imaju najmanje ocjenu dobar (3);

da u slučaju nedovoljnih ocjena pohađaju redovne dopunske časove u školi.

ROK ZA PODNOŠENJE  DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 1. septembra  do 18. oktobra  2021. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica

Poštanski faks 110

U jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika iste škole.

Kontakt telefon: 020 / 410 117, 410 123 i 410 205

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?