Konkurs za sufinansiranje NID - objavljivanje u časopisima sa otvorenim pristupom

Objavljeno: 20.04.2022. 11:53 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U cilju širenja dostupnosti rezultata naučnog rada drugim istraživačima, medijima, preduzećima i široj javnosti, Ministarstvo nauke će sufinansirati objavljivanje radova naučnika iz Crne Gore u časopisima sa otvorenim pristupom (''Open access'').

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2022. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000 €. 

Za radove u kategorijama od Q1-Q3 iz međunarodnih baza naučnih časopisa (Web of Science Reuters), sufinansiraće se troškovi objavljivanja najviše do 1.500 € po jednom radu. Namjena podrške iz ove tačke odnosi se isključivo na plaćanje nadoknade izdavaču. 

Ukoliko je među autorima tim naučnika iz Crne Gore, prijavu za sufinansiranje podnosi ustanova u kojoj je prvi autor zaposlen.

Ukoliko je rad autorstvo tima međunarodnih naučnika koji među sobom dijele troškove publikovanja, ustanova u kojoj je zaposlen prvi autor / prvi koautor iz Crne Gore podnosi dokaz o visini svojih troškova. 

Ustanova može podnijeti prijavu jedanput godišnje po osnovu prvog autora/koautora objavljenog rada.

Najviše će se finansirati objavljivanje jednog rada u 2022. godini po jednom prvom autoru / prvom koautoru iz Crne Gore u sastavu autorskog tima. 

Izuzetno se može finansirati objavljivanje poglavlja u knjizi renomiranog časopisa s otvorenim pristupom (''Open access'').

Ministarstvo će sufinansirati troškove objavljivanja u časopisima sa otvorenim pristupom samo po jednom osnovu.

Ustanova uz zahtjev dostavlja elektronsku verziju rada (kategorije Q1-Q3) i dokaz o njegovom objavljivanju u časopisu iz međunarodne baze naučnih časopisa (Web of Science kategorizacija časopisa), u 2022. godini. Takođe, ustanova je dužna da dostavi i račun/predračun izdavača.  

Postupak podnošenja prijave 

Prijava se podnosi u štampanoj formi na adresu: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81000 Podgorica i uz prijavu je neophodno priložiti:

  • Zahtjev ustanove u kojoj je kandidat zaposlen;
  • Elektronsku verziju objavljenog rada (veb link);
  • Dokaz da je časopis kategorizovan u kategorijama od Q1-Q3 iz međunarodnih baza časopisa o objavljenom radu (Thomson Reuters kategorizacija časopisa);
  • Račun/predračun izdavača
  • Jedan štampani primjerak web stranice sa podacima istraživača (prvog autora/koautora) u bazi „Naučna mreža“. 

Kontakt osoba: Zorana Lakićević Milutinović, Direkcija za nacionalne programe, tel: 020/405-333, e-mail: zorana.lakicevic@mpnks.gov.me

Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?