Konkurs za sufinansiranje NID - organizovanje naučnog kongresa u CG u 2022. godini

Objavljeno: 20.04.2022. 12:13 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo će sufinansirati dio troškova organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori u 2022. godini, čiji je organizator naučnoistraživačka ustanova ili naučno udruženje iz Crne Gore, nakon održanog kongresa, u iznosu do 2.000€.

Podnosilac prijave dostavlja relevantne dokaze o održanom naučnom kongresu, kao i zahtjev koji treba da sadrži sljedeće podatke:

 • naziv organizatora kongresa;
 • mjesto i vrijeme održanog kongresa;
 • sastav naučnog i organizacionog odbora naučnog kongresa;
 • broj prijavljenih i prihvaćenih radova;
 • broj učesnika;
 • spisak učesnika u finansiranju kongresa sa navođenjem iznosa sredstava po    svakom učesniku pojedinačno;
 • okvirni finansijski izveštaj o ukupno utrošenim sredstvima.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: saglasnost stručnog organa ustanove za organizovanje naučnog kongresa; opis procedure anonimne recenzije radova; kopije računa troškova kongresa; prateći promotivni materijal (poziv, program, poster, veb adresa, prezentacija i slično) i dokaz o objavljenom zborniku radova.

Pravo po osnovu sufinansiranja organizovanja naučnog kongresa u Crnoj Gori naučnoistraživačka ustanova ili naučno udruženje može ostvariti samo jednom u toku godine.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2022. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 15.000€.

Podnosilac zahtjeva uz Prijavu dostavlja:  

 • Saglasnost stručnog organa ustanove za organizovanje naučnog kongresa;
 • Opis procedure anonimne recenzije radova;
 • Kopije računa troškova kongresa;
 • Prateći promotivni materijal (poziv, program, poster, web adresa, prezentacija i slično);
 • Dokaz o objavljenom zborniku radova;

Prijava se podnosi elektronskim putem, na e-mail adresu:

lidija.vukcevic@mpnks.gov.me i u štampanoj formi na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica. 

Kontakt osoba: Lidija Vukčević, Direkcija za EU programe za nauku i istraživanje, tel: 020/405-344, e-mail: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me

Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?