Kordić razgovarala sa šefovima Radnih grupa za poglavlja 6 i 20

Objavljeno: 13.09.2021. 13:06 Autor: KEI

„Koristeći većinu dostupnih instrumenata EU za razvoj svojih kapaciteta i potencijala, Crna Gora potvrđuje da želi da postane kredibilan dio EU“, ocijenjeno je danas na sastancima koje je glavna pregovaračica, Zorka Kordić, održala sa šeficama radnih grupa za poglavlja 6. Privredno pravo i 20. Preduzetništvo i industrijska politika, iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Majom Jokanović i Renatom Milutinović.

Na sastancima su razmotrene tekuće i planirane aktivnosti u pogledu ispunjenja završnih mjerila u ta dva poglavlja.

Glavna pregovaračica je pozdravila donošenje novih odluka o obrazovanju radnih grupa i ukazala na potrebu za definisanjem vemenskog okvira za ispunjenje obaveza, uključujući i Mapu puta za ispunjenje završnih mjerila.

Sagovornice su razmijenile mišljenje u vezi sa planiranim aktivnostima koje se odnose na usklađivanje s pravnom tekovinom EU i jačanje administrativnih kapaciteta, koje proizilaze iz Programa pristupanja Crne Gore EU.

Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom u dijelu zakonodavnog okvira i administrativnih kapaciteta u poglavlju 6. Privredno pravno i dogovorene naredne aktivnosti koje će doprinijeti ispunjenju završnih mjerila, u skladu sa preporukama Evropske komisije.

Kada je rijč o poglavlju 20. Preduzetništvo i industrijska politika, glavna pregovaračica je ukazala na koristi koje će Crna Gora, shodno primjeni Nove metodologije, imati od rane integracije, posebno kroz  Okvirni program jedinstvenog tržišta u novoj programskoj i finansijskoj perspektivi 2021-2027.

„Crna Gora je spremna da se pridruži novom strateškom i integrisanom pristupu koji će omogućiti malim i srednjim preduzećima da u potpunosti iskoriste funkcionalno jedinstveno tržište, i ubrzati napore na zaštiti i osnaživanju potrošača, fokusirajući se na jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, s posebnim osvrtom na sektor turizma i socijalne ekonomije“, kazala je Kordić.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?