Kotor dobio Službu traganja i spašavanja na moru

Objavljeno: 09.05.2024. 08:39 Autor: PR UPSiUL

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama oformila je sekciju Službe traganja i spašavanja na moru u Kotoru. To je prvi put da od svog osnivanja UPSUL locira svoje resurse za potrebe Službe traganja i spašavanja u Boki kotorskoj, gdje će biti stacionirana dva plovila za hitno reagovanje SAR4 i spasilački skuter. Cilj je spašavanje ljudskih života na moru i povećenje stepena sigurnosti plovidbe, a sa službom u Kotoru, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama odgovara na najveće izazove traganja na moru. Ovo je posebno značajno zbog predstojeće turističke sezone i velike gustine pomorskog saobraćaja, a imajući u vidu činjenicu da je Boka područje povećanog rizika zbog konfiguracije akvatorijuma i koncentracije pomorskog saobraćaja, posebno u ljetnim mjesecima. Služba traganja i spašavanja u Kotoru nastala je u saradnji i uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

"Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je posvećena misiji spašavanja ljudskih života na moru i povećanju stepena sigurnosti plovidbe u zoni odgovornosti. U očekivanju predstojeće turističke sezone planiramo što efikasnjje korišćenje postojećih kapaciteta kako bi bili spremni da odgovorimo na najveće izazove. S obzirom na povećani rizik u smislu sigurnosti plovidbe, smatram da je neophodno bilo formirati posebnu sekciju službe traganja i spašavanja za Boku Kotorsku i u samom zalivu, permanentno locirati plovila za reagovanje u hitnim situacijama", kazao je v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Haris Husić.

UPSUL će u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i u narednom periodu nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta i nastojati da na što bolji način obezbjedi najviši stepen sigurnosti na plovnim putevima duž čitave crnogorske obale.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/1
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?