Uspješno realizovana vježba "JADRAN 24"

Objavljeno: 29.05.2024. 09:21 Autor: PR UPSiUL

Vježba "JADRAN 24"-  vježba traganja i spasavanja na moru, na nacionalnom nivou, uspješno je realizovana danas u tivatskom zalivu. U vježbi je učestvovalo 21 plovilo, po jedan helikopter i avion, kao i dronovi, a scenario vježbe se odnosio na pad vazduhoplova nakon polijetanja sa Aerodroma Tivat.

V.D. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Haris Husić kazao je da je održavanje ove vježbe veoma značajno za Crnu Goru i spremnost institucija da reaguju u slučaju traganja i spašavanja na  moru.

"Danas smo simulirali jedan od najtežih scenarija - pad vazduhoplova u more, koji zahtjeva brzo reagovanje i koordinaciju svih učesnika. Zbog  same pozicije Aerodroma Tivat, kao i konfiguracije terena odlučili smo naprvaiti ovu vježbu u akvatorijumu Tivatskog zaliva. Nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti sa ovakvim vježbama i jačati saradnju među svim službama i institucijama, a sve u cilju spašavanja ljudskih života na moru", kazao je Husić.

Vježbi, u kojoj su učestvovale 33 državne i privatne institucije sa oko 240 učesnika, prisustvovao je i ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, koji je kazao da je ova vježba dobra prilika da se testiraju resursi i ljudstvo, sa kojima Crna Gora raspolaže kada su u pitanju akcije traganja i spašavanja na moru.

"Drago mi je što sam danas imao prliku da se uvjerim da imamo ljude i opremu, koji mogu  hitno da odgovore na ovakve i slične izazove. Posebno je važno da sada na početku ljetnje turističke sezone pošaljemo građanima i turistima poruku da imamo spremne službe koje će će blagovremeno i adekvatno reagovati ukoliko zatreba",  rekao je Radulović.

Cilj vježbe je testiranje Nacionalnog plana traganja i spašavanja na moru i standardnih operativnih procedura, uvježbanosti ljudstva i funkcionalnost opreme.

Vježbu je organizovala Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, a pored njenih pripadnika, u vježbi su učestvovali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Lučke kapetanije Bar i Kotor i Inspekcija sigurnosti plovidbe, Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave policije, Direktorata za zaštitu i spašavanje, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Službe zaštite i spašavanja iz Tivta, Kotora i Herceg Novog, Zavod za hitnu medicinski pomoć Tivat, Kliničko bolnički centar Kotor, Ronilački centar iz Bijele, kao i Crveni krst Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja  i pomorskih nezgoda i nesreća, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Porto Montenegro, Portonovi, AD Luka Kotor, Luštica Bay, Adriatic 42 Bijela, Koložunj doo, Una doo, Polar Star i  Nik Nat.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/3
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?