dr Krsto Perović

Objavljeno: 15.06.2022. 05:47 Autor: Ministarstvo odbrane

Krsto Perović je rođen u Podgorici, Crna Gora, 13.10.1971 gdodine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je Pravnom odjeljenju Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti kao stipendista Fonda za otvoreno društvo, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je završio jednogodišnju Diplomatsku akademiju nekadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova SRJ u Beogradu. Dobitnik je više stipendija i grantova za specijalističke kurseve i obuke u inostranstvu. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija i seminara. Radio je u privatnom sektoru, diplomatiji i OSCE, a od 2007 godine je u Ministarsvu odbrane Crne Gore gdje je obavljao dužnosti načelnika Direkcije za međunarodnu saradnju i šefa Odbramene sekcije u Misiji Crne Gore pri NATO. Govori engleski i ruski jezik a koristi se i francuskim.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?