Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Licenca za rad poreskog savjetnika

Objavljeno: 13.05.2021. 10:49 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Postupak dobijanja licence za rad poreskog savjetnika propisan je Zakonom o poreskim savjetnicima (u daljem tekstu: Zakon), a program i način polaganja ispita za poreskog savjetnika detaljno je opisan u Pravilniku  o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika (u daljem tekstu: Pravilnik).

Ispit za poreskog savjetnika organizuje i sprovodi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, najmanje dva pita godišnje.

Uz zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika, čija forma čini sastavni dio Pravilnika, lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane članom 4 Zakona i koje namjerava da polaže ispit za poreskog savjetnika, u obavezi je da dostavi sljedeće:

  • uvjerenje o prebivalištu na teritoriji Crne Gore,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
  • dokaz o uplati troškova polaganja ispita,
  • ovjerenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti društvenih nauka – pravo ili ekonomija (240 ects bodova),
  • uvjerenje o radnom iskustvu (najmanje pet godina radnog iskustva na pripremi ili primjeni poreskih, carinskih i računovodstvenih propisa).

O položenom ispitu za poreskog savjetnika izdaje se uvjerenje, čija forma čini sastavni dio Pravilnika.

Nakon položenog ispita za poreskog savjetnika, fizičkom licu koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 4 Zakona, Komora izdaje odobrenje za rad (licencu) u roku od 10 dana, od dana podnošenja zahtjeva.

Komora se osniva kada licencu dobije najmanje 10 poreskih savjetnika, a do konstiuisanja Komore poslove iz njene nadležnosti obavljaće Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?