Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Licence za obavljanje revizije

Objavljeno: 13.05.2021. 10:52 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Ovlašćeni revizor je fizičko lice koje ima licencu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa Zakonom o reviziji.

Dokumentacija:

  • ima zvanje sertifikovanog računovođe;
  • ima tri godine iskustva na poslovima revizije od čega najmanje dvije godine na poslovima revizije pod nadzorom ovlašćenog revizora;
  • nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova iz oblasti revizije.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena fotokopija.

Zahtjev za licenciranje, sa pratećom dokumentacijom, možete podnijeti na arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja, ulica Stanka Dragojeviča br. 2, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Na zahtjev za izdavanje licence za obavljanje revizije ne plaća se taksa. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?