Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju po javnom konkursu br:01-056/21-9824

Objavljeno: 11.11.2021. 09:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU PO JAVNOM KONKURSU broj: 01-056/21-9824 od 27. septembra 2021. godine

„PODRŽIMO SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U CRNOJ GORI“

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?