Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno, dokumentaciju

Objavljeno: 13.05.2022. 13:30 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 32 g stav 2 Zakona o Nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za finansiranje NVO u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju br. 01-056/22-3102/1 od 21.03.2022.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kapitalnih investicija u 2022.godini u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, objavljuje:

Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno, dokumentaciju

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?