Lista predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu Radne grupe

Objavljeno: 04.06.2021. 12:10 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

Listu predloženih predstavnika / predstavnica NVO za člana / članicu Radne grupe za

  • izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i
  • izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi  za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana: tri (3)

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana: jedan (1)

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika / predstavnica za člana / članicu Radne grupe za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i Radne grupe za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana objavljenog na internet stranici Ministarstva kapitalnih investicija i portalu e-uprave 28. aprila 2021. godine, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom dostavljeni su predlozi za sledeće predstavnike / predstavnice:

Nevladina organizacija „EKO-Tim“(Eco-Team) predložila je Dianu Milev Čavor za predstavnicu u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i Radnu grupu za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Nevladina organizacija „Zeleni Dom“ (Green Home) predložila je Natašu Kovačević, za predstavnicu u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Nevladina organizacija Ekološki pokret „Ozon“(Environmental movement  „Ozon“) predložila je Aleksandra Perovića, za predstavnika u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana 

Nevladina organizacija Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike (NVO„CLEAN“) predložila je Đorđija Vulikića, za predstavnika u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Predlozi za imenovanje predstavnika / predstavnica NVO dostavljeni su blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladinih organizacija koje su dostavile predloge predstavnika / predstavnica utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Od strane nevladinih organizaciju nisu dostavljeni nepotpuni predlozi, odnosno koji ne ispunjavaju kriterijume iz čl. 4 i 5 ove uredbe.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona i strategija, izbor predstavnika  nevladinih organizacija u radno tijelo izvršiće  starješina organa državne uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?