Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju

Objavljeno: 04.10.2021. 11:52

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 80/2021 od 23.7.2021.godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, Ministarstvo kapitalnih investicija, objavljuje:

JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju

koji možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?