LISTA PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Objavljeno: 19.10.2021. 11:53 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


U skladu sa odredbom č. 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (.Službeni list CG", 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana/cu u radnom tjeltu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu u radnom tijelu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavilo na svojoj internet stranici portalu e-uprave, dana 23. septembra 2021. godine, predložena je:

Snežana Kaluđerović, od sljedećih nevladinih organizacija:

  • NVO Centar za građansko obrazovanje;
  • NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija;
  • NVO Akcija za ljuska prava,
  • NVO Institut Alternativa;
  • NVO Centar za istraživačko novinarstvo;
  • NVO Juventas;
  • NVO Kvir Montenegro

Marija Raspopovic, od sljedećih nevladinih organizacija:

  • NVO Forum MNE;
  • NVO Mreža za mlade Crne Gore - Savez;
  • NVO Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu 

Navedene nevladine organizacije su se javile na Javni poziv, blagovremeno su dostavile urednu dokumentaciju i potpuni prijedlog u skladu sa kriterijumima iz člana 4 i u skladu sa odredbom člana 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložila predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 iste Uredbe. 

U skladu sa odredbom člana 9 iste Uredbe, starješina organa će donijeti akt o obrazovanju radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?