Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže

Objavljeno: 03.06.2021. 11:59 Autor: Kancelarija za evropske integracije

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18 i 48/18), Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore objavljuje

DA NIJE BILO PRIJAVLJENIH KANDIDATA 

za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže 

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?