Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Objavljeno: 02.11.2021. 13:15 Autor: KEI

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 i 68/21), Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ice za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, koji je Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore objavila 24. septembra 2021, te produžila 11. oktobra predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

  • SLOBODAN TOMAŠEVIĆ, predstavnik NVO „Centar kreativnih vještina”;
  • ZDRAVKO JANJUŠEVIĆ, predstavnik NVO „Bjelopoljski demokratski centar“;
  • AZRA HRAPOVIĆ, predstavnica NVO „Đakomo Adriatic“;
  • MIODRAG LEKOVIĆ, predstavnik NVO „Udružena seoska domaćinstva – turizam na selu“ i
  • DEJAN ZEJAK, predstavnik NVO „Centar za razvoj agrara“.

Nevladine organizacije su blagovremeno dostavile uredne i potpune prijedloge u skladu s članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložile predstavnike koji ispunjavaju kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?